Osiedle Hawelańska II etap w szerokim ujęciu

Ujęcie II etapu budowy „z lotu ptaka”